KINESOLOGITEJP
S1 s2

KINESOLOGITEJP

Kinesologitejp


Huvudfunktionen för kinesologitejp är att öka cirkulationen i blodkärl och lymfsystemet, hjälpa störd cirkulation att komma igång, ta bort inflammationer, ta bort smärta, understödja musklernas funktion samt hjälpa lederna i sin naturliga rörlighet och begränsa rörligheten vid skador.


Kineologitejp ger stimulering och effektiv cirkulationsökning dygnet runt. Den lyftande egenskapen underlättar flödet av kroppsvätskor, qi och blod i området. Det lymfatiska systemet påverkas genom ett förbättrat genomflöde.


Tejpningen ger en känsla av stöd vilket ger en trygghet i rörelser och en helande vila. Personer med kroniska inflammationsprocesser som innebär ett förhöjt muskeltonus får ofta störd nattsömn. Eftersom tejpen behandlar hela dygnet upplevs sömnen förbättrad samt minskade spänningar i muskulaturen.


Med hjälp av kinesologitejp aktiveras musklerna. Tejpen kan användas under en lång tid utan att det skapas en atrofi i muskulaturen.


Hur fungerar kinesologitejp?


Tejpens undersida har en spårad struktur som genom sitt cirkulära mönster skapar ett mikrolyft av huden. Genom mikrolyftet kan området mellan hud och muskler/senor påverkas och kroppens egen cirkulation stimuleras. Detta underlättar i sin tur flödet av kroppsvätskor, qi och blod i området mellan hud och muskler. Det vaskulära och lymfatiska systemet får hjälp att flöda på ett normalt sätt. Blodcirkulationen och den lymfatiska cirkulationen försörjer muskler och senor och forslar bort slaggprodukter sam samlas vid inflammationer eller skador.


Läkningsprocessen i kroppen är beroende av hur bra det vaskulära och lymfatiska systemet fungerar för att på ett effektivt sätt få bort slaggprodukter och annat avfall samt tillföra färskt blod och näring för en återuppbyggnad av muskler, senor och skelett.


Funktion utifrån traditionell kinesisk medicin


Inflammationsprocesser i kroppen orsakar störningar i flödet av qi och blod. En akut eller kronisk inflammation skapar en stagnation av qi och blod eller blodstas. Svullnaden i området minskar utrymmet mellan hud och muskler vilket leder till att flödet av qi och blod störs.


Smärtlindring genom stimulering av huden har en bra effekt när det finns stagnation i området. genom en ökad cirkulation påverkas smärtans kraft och intensitet. Vid svaghet i ett område kan man öka effekten av behandlingen genom kinesologitejp.


När musklerna börjar arbeta i rätta banor kommer kroppens naturliga rörelsemönster att åter bli aktivt.


KONTAKT

Adress: Storgatan 33B, Robertsfors
Email: anna@gradins.nu
Telefon: 070-286 96 10

Öppettider

Anpassade

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.